Mail Adresimiz info@ozelmedisantepoliklinik.com
 Çalışma Saatlerimiz Hafta İçi : 09:00 - 19:00
 Adresimiz Çankaya / Ankara

Akupunktur

Doğu bilimleri, batıda olduğu gibi bilimi, analitik neden sonuç ilişkisi içinde ele almaz. Her şeyin birbiriyle bir enerji bağı taşıdığı şeklindeki anlayışa dayanan doğu bilimlerinde hareket, Yin ve Yang ilkeleriyle açıklanır. İnsan da doğa gibi bu enerjinin bir parçası olarak içinde bulunduğumuz soğuk, sıcak, nemli veya kuru vbg. iklimsel veya başka türlü enerjilerden doğrudan etkilenmektedir. Bu dıştan maruz kalınan enerjilerle, kendisi de enerjiler bütünü olan bedenimiz bu etkileşim süreciyle bir uyum yakalar. Her bireyin, farklı enerjisel ortamlara maruz kalması yüzünden, yakaladığı uyumlar da farklılık gösterecektir. Doğu bilimleri, enerjileri yin ve yang ilkeleriyle olduğu kadar Beş Dönüşüm (simgesel adları: ateş, toprak, metal, su ve odun) kuramıyla da açıklar. Akupunkturda da yin ve yang ilkeleri, 5 Dönüşüm kuramınin yanı sıra, enerji boylamları; dolu ve boş organlar kuramları tedavi için kullanılmaktadır. Doğu bilimlerinin parça ve bütünün birbirinden bağımsız açıklanamayacağı yaklaşımı doğrultusunda doğu tıbbı, psikolojiyi ve bedeni ayrı ayrı incelemez. Herhangi bir organsal rahatsızlık, belirli bir psikolojik rahatsızlığı tetikleyeceği gibi; herhangi bir psikolojik rahatsızlık da organsal bir rahatsızlığın göstergesi olur. Rahatsızlık ise organsal iç enerjiyle (Çi), dış enerjilerin uyumunun bozulması durumudur. Bu durum, enerji boylamlarında akan Çi’nin direnç noktalarında tıkanmasına yol açar. Noktalardaki tıkanıklıklar yine doğuya özgü iğneli uyarım gibi değişik yöntemler kullanılarak açılır ve rahatsızlık giderilir.
 
Analjezik Etki: Akupunktur’un en çok bilinen ve kullanılan etkilerinin başında baş, bel ve romatizma ağrıları gibi ağrılardaki ağrı kesici etkisidir.
Sedasyon Etkisi: Akupunktur tedavisi sırasında alınan EEG’lerde hastaların beyin dalgalarında değişimler tespit edilmiştir. Uykusuzluk, epilepsi gibi problemlerin tedavisinde akupunkturun bu etkisinden yararlanılmaktadır.
Homeostazis Etki: Vücudun sempatik, parasempatik ve endokrin sistemlerinde denge kurulmasına yardımcı olur.
Bağışıklık sistemini yükseltme: Akupunktur vücudun direncini arttıran antikor, gamaglobulinleri yükselterek bağışıklık sistemini güçlendirmektedir.
Psikolojik Etki: Beyindeki dopamin ve seratonin seviyesi akupunktur ile artmaktadır
Motor Tamir Etkisi: Oluşan paralizilerde motor iyileşme akupunktur ile hızlanmaktadır.
Rejenerasyon Etkisi: Bölgesel kan akımını arttırarak hücre yenilenmesini sağlar.

Ozon Tedavisi
Dolaşım bozuklukları, anti-aging ve yeniden canlanma, yaşlı kişilerde önlem ve tedavi, cilt mantarları ve enfekte cilt lezyonları, göz hastalıkları, enfekte yaralar, zayıflama, bağırsak hastalıkları; proktitis ve kolit, karaciğer enflamasyonu (Hepatit A, B, C) ve özellikle kanser hastalığı gibi yoğun bakteri, parazit ve virüs gibi varlıkların sebep olduğu hastalıklarda yok etme metodu olarak kullanılan bir tedavi türüdür. Hastalıkların tedavisinde kısa sürede sonuç vermektedir. Tedavi süresi kısa olduğundan çok fazla acı çekilmez.
 
Ozon tedavisi vücudun bağışıklık sistemini düzenleyen doğal bir tedavi yöntemidir. Ozon tedavisi ile vücudumuzun savunma sistemi olan antioksidan sistem güçlenir. Ozon belirli dozlarda antibakteriyel, antiviral etkilidir. Ozon kronik ağrı ve fibromiyalji tedavisinde kullanılır. Mevsimsel geçişlerde bağışıklık sitemini güçlendirmek için ozon tedavisi kullanılabilir.
 
En sık kullanılan şekli kan ozon (majör ozon) tedavisidir. Kan ozon tedavisi sizden alınan yaklaşık 100-150 ml kanın özel bir set içerisinde ozon ile karıştırılarak size geri verilmesi işlemidir. Yaklaşık 15 - 20 dk sürmektedir. Kan ozon tedavisi genellikle haftada 2 seans olmak üzere 12 seans planlanır.
 
Minör ozon tedavisi yani ozon aşısı ise sadece 2 - 3 ml kan ile ozonun karıştırılarak kas içerisine enjekte edilmesi şeklinde yapılır. Ozon aşısı ile bağışıklık sistemi uyarılır. Ozon ağrı tedavisi dışında kozmetik amaçlı bölgesel(lokal)  olarak da kullanılabilir. Diz, omuz ve kalça eklemi ağrılarında eklem içine ozon gazı enjeksiyonu yapılabilir. Kas içine, rektal yoldan, vajinal yoldan da uygulanabilir. Özellikle rektal uygulama hem sistemik etkili hem de hızlı uygulanabilir olmasından dolayı tercih edilebilir. Damar yolu sorunu olan ve yakan ozon tedavisi istemeyen hastalarda rektal ozon tedavisi kolaylıkla uygulanabilir.

HACAMAT NEDİR NE DEĞİLDİR?
Hacamat, koruyucu hekimlik kapsamında genel olarak hastalıklardan korunmak için ve ayrıca bazı hastalıkların tedavisi için yüzyıllardır uygulana gelmiş bir tedavi usulüdür. Kelimenin aslı hicâme(t) olup “emmek” anlamındaki “hacm” kökünden gelmektedir. Modern tıp literatüründeki ismi kupa terapisi (cupping therapy) olarak geçmektedir.
 
Uygulamada, sadece kupa aracılığıyla vakum uygulanırsa buna “kuru kupa uygulaması” (dry cupping) denir. Halk arasında kuru kupa için “şişe/bardak çekme” tabiri de kullanılmaktadır. Eğer işlemde deriden çizme yoluyla lenf ve kan sıvısı çıkarılacaksa bu işleme “yaş kupa uygulaması” (wet cupping) denir ki Türkçede hacamat denilince akla daha çok gelen de budur.
 
Hacamat, deri altında lenfatik kanallarda ve dokular arasındaki sıvıda biriken toksin, ağır metal gibi atıkların vücuttan uzaklaştırılması işleminin yanı sıra, organlarımızın ciltteki izdüşümleri olan belirli bölgelerinin ve akupunktur noktalarının uyarılmasıyla vücudumuzdaki bazı yararlı mekanizmaların aktivasyonu ve böylece organ fonksiyonlarının düzenlenmesi işlemidir.
 
Hacamat Terapisi, binlerce yıldır dünyanın çok farklı yerlerinde uygulanan çok etkin bir tedavi yöntemidir. İnsanlık tarihinin başlangıcından beri var olan bu tedavi yöntemi, dünyanın hemen her yerinde uygulanmış, günümüzde artık bilimsel çalışmalar ışığında kanıta dayalı olarak kabul görmüş bir detoks, regülasyon ve rejenerasyon tedavisidir.
 
Hacamat Terapisi, en kısa tanımıyla, deriyi yüzeysel derinlikte çizmek ve uygun şiddetle kupalamayı içeren bir tedavi sanatıdır. Öncelikle kişinin derisinde hafifçe çizikler oluşturulur. Bu çizikler ilk oluşturulduğunda bir damlacık bile kanama başlatmayan, müteakip vakumlama esnasında aşırı kan kaybına neden olmayan, uygulama sonrasında hiçbir tıbbi müdahaleye gerek kalmadan kanaması duran ve tedavi sonrasında deride iz bırakmayan yüzeysel çiziklerdir.
 
Bu çiziklerin oluşturulmasından sonra bir kupa (cam, plastik, silikon, bambu vb.) ile bireyin dokusuna özel vakum uygulanarak, ince kılcal damarlardaki az miktarda kan ile birlikte vücuda zararlı maddeleri (toksinler) vücut dışına yavaş yavaş emerek boşaltma tekniği ile uygulanan bir tedavi yöntemidir. 
 
Dikkat edilirse bu vakumla emilerek yapılan bir işlemdir. Yani yanlış hacamat uygulamalarında olduğu gibi derin kesiler yapmak suretiyle büyükçe kupaların tamamını saniyeler içinde kan ile doldurma uygulaması değildir!
 
Çok ince hekimlik sanatını ve birçok bilimsel detayı içeren bir tıbbi tedavi uygulaması olan Hacamat Terapisi, uzman eller tarafından doğru bilimsel usullerle ile uygulandığında hastalarda harikulade sonuçların gözlemlenebileceği çok etkili iyileşme imkanları sunmaktadır.
 
HACAMAT UYGULANAN BAŞLICA DURUMLAR / HACAMATIN FAYDALARI
Migren ve gerilim tipi baş ağrıları
Fibromiyalji, kulunç, kramp ağrıları 
Tetik noktalı kas, kiriş ağrıları
Mekanik kaynaklı bel - boyun ağrıları 
Gonartroz (osteoartrit nedenli diz ağrıları) 
Romatizmal kronik ağrı, hareket kısıtlığı, sabah tutukluğu
Unutkanlık
Uyku bozuklukları
Kronik yorgunluk sendromu
Anksiyete, minör depresyon 
Konstipasyon (kabızlık) 
Huzursuz bacak sendromu 
Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi
Kandan metabolik atıkların uzaklaştırılması
Kronik toksisitenin azaltılması
Obezitede metabolizma hızlandırılması
Beyin ve kalp damar tıkanıklıklarının azaltılması
İnme (felç ) riskinin azaltılması
Kalp krizi riskinin azaltılması
Bağımlılık yapan maddelere karşı isteğin azaltılması
 
HACAMATIN YERİ
İslami kaynaklarda hacamata ayrıca önem verilmiş olup Peygamber Efendimizin de kendisi ve yakınlarına ehil uygulayıcılar aracılığıyla hacamat yaptırdığı bilinmektedir. Bu yönüyle hacamat uygulaması dinen sünnet olarak da kabul edilmekte ve Tıbb-ı Nebevi uygulamaları arasında yer almaktadır. Bundan dolayı hacamat terapisi Müslüman toplumlarda asırlarca uygulana gelen bir hastalıktan korunma ve tedavi yöntemi olmuştur.
 
HACAMATIN YASAL BOYUTU
Ülkemizde kupa/hacamat uygulaması 2014 yılında çıkarılan yönetmelikte belirtilen 15 adet Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) uygulaması arasında yer almıştır. Bu yönetmelikte GETAT yöntemlerinin temel çerçevesi ortaya konmuş ve kimler tarafından uygulanabileceği, belirlenmiştir. Bu çerçevede tanımlanmış GETAT alanlarında, üniversiteler tarafından hekimlere eğitimler verilmekte ve başarılı bulunanlar T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından değerlendirilerek uygulama sertifikaları onaylanmaktadır.
 
Böylece diğer GETAT uygulamalarında olduğu gibi hacamat uygulaması da artık ülkemizde ehliyetli ve sertifikalı hekimler tarafından bilimsel yaklaşımlara uygun olarak yürütülmektedir. 
 
HACAMAT ÖNCESİ ve SONRASI DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Bir gün öncesi ve sonrası hayvansal gıda tüketimi azaltılmalı
Bir gün öncesi ve sonrası cinsel perhiz yapılmalı
Hacamat öncesi ve sonrası 3 saat ağır yemek yememeli
Hacamattan sonra 3 saat uyumamalı
Hacamattan 12 saat sonra ılık suyla duş alınabilir ancak 3 gün boyunca sauna, hamam, kese, masaj gibi uygulamalar yapılmamalı
 
ACİL ŞİFALAR DİLERİZ

Sigara içiciliği en öldürücü toplumsal zehirlenme olayıdır. Dünya Sağlık Örgütü sigarayı en önemli önlenebilir hastalık nedeni olarak tanımlamaktadır. Tüm dünyada her yıl sigaraya bağlı yaklaşık 4,9 milyon insan yaşamını yitirmektedir. Sigara salgınının bu şekilde devam etmesi durumunda 2020 yılında bu sayının 10 milyona ulaşması beklenmektedir.
 
Sigara bağımlılığı, beyin hücresel yapısında ve fonksiyonlarında kalıcı değişiklikler ile giden, dürtüsel, önüne geçilemeyen, tekrarlayan sigara kullanımı davranışı ile kendini gösteren kronik bir beyin hastalığıdır. Tüm diğer kronik hastalıklar gibi tıbbi tedavi gerektirir ve tedavi edilmez ise ömür boyu sürebilir.
 
Medisante Poliklinik’te uygulanacak olan tedavi yöntemi; tamamıyla kişiye özeldir. Hastanın sosyal yaşamına yeme alışkanlıklarına, maruz kaldığı stres faktörlerine, eşlik eden diğer hastalıklarının, kullandığı başka ilaçların bulunup bulunmadığına göre hastanın tedavisi bireyselleştirilir. Uygulanacak olan tedavi şeması tamamen kişiye özel olarak planlanır. Hastaya uygun olarak kişiselleştirilmiş tedaviler, Dünya Sağlık Örgütü ve Amerikan Kanser Enstitüsü’nün önerdiği tedavi planları içinde kalan tıbbi tedaviler olarak gerçekleştirilir.